گالری دانشگاه

۰۲ خرداد ۱۳۹۶ ۲
دانشگاه جامع علمی کاربردی، بیش از ۸۵۰ واحد آموزشی در کل کشور
دانشگاه جامع علمی کاربردی، مهارت‌آموزی و کارآفرینی